Mida peate meie tugevusteks: "paindlikkus, kiirus, tõlke kvaliteet ja tellija nõudmistega arvestamine". Statoil "Soovin tänada Teid ja tublit tõlki meeldiva ja professionaalse koostöö eest meie konverentsi õnnestumisel!" EstLatRus logo EstLatRus "Tänud väga super-luks ning kiire teenuse eest!" Priit Kallas Meie töötajad arvestavad lugeja kohalikku kultuurikeskkonda, et säilitada teksti sisu ja
funktsioon täielikus ning laitmatus vormis.
Tõlgime mõtteid, mitte sõnu

Teenused

Ainult Inglise Tõlkebüroo pakub kolme erineva tasemega tõlget vastavalt Teie ja teksti lõpp-tarbija vajadustele: tavatõlge, tavatoimetus ja süvatoimetus.

Lisateenused

sünkroontõlge kujundamine
järeltõlge ärakirjade kinnitamine
online järeltõlge heli pealelugemine
subtiitrite tõlge

Tõlkesuunad

Liigu hiirega soovitud keelele. Klõpsa, et lisada hinnapakkumisse.

eesti

läti
leedu
prantsuse
saksa
vene
soome
rootsi
taani
ungari

läti

leedu

itaalia

prantsuse

saksa

inglise

soome

vene

poola

ungari

rootsi

taani

norra

läti

leedu

prantsuse

saksa

inglise

soome

vene

ungari

rootsi

taani

norra

läti
leedu
prantsuse
saksa
vene
soome
rootsi
taani
ungari

 

Tavatõlge

Laused on keelt valdavale lugejale arusaadavad ja sõnavara vastab sihtriigis kõige enam kasutatavamale. Sellegipoolest võib emakeelne lugeja märgata, et kohati ei kõla tekst loomulikult ning tekst võib vajada toimetajapoolset terminoloogia kontrollimist ja ühtlustamist, et see oleks võimalikult üheselt mõistetav ja hästiloetav.

Tavatõlge sobib eesti keelest võõrkeelde juhul, kui lõppteksti lugeja emakeel pole tõlgitava teksti siht keel.

Tavatoimetus

Inglise keeles: Tavatoimetust teeb alati inimene, kelle emakeel on inglise keel. Ta loeb läbi terve teksti ning lihvib sõnastust, millest võiks ilmneda, et autori jaoks pole tekst emakeeles. Selle tulemusena jääb lugemisel mulje, et tegemist on emakeelega, kuid teksti lauseehitus reedab tõlkelisust. Tekst saavutab 95% oma eesmärgist.

Soovitame tavatoimetust igale tekstile, mis on juhendavat laadi ja mille lõpplugeja emakeeleks on inglise keel. Tavatoimetusega võib piirduda tekstide puhul, mis ei sea selle lugejat keeruliste otsuste ette ega eksita teda, nt tarbetekstid (avaldus, CV, protokoll, seletus, teade), kasutusjuhendid, lepingud, lihtsamad turundusmaterjalid.

Eesti keeles: Tavatoimetust teeb eesti filoloogi haridusega toimetaja. Selle tulemusena vastab teksti õigekiri eesti õigekeelsuse viimastele reeglitele, laused on loogilised, sõnavara ühtne ja võõrsõnade asemel kasutatakse pigem omakeelseid vasteid.

Soovitame tavatoimetust igale tekstile, mille lõpplugejale on oluline ilus eesti keel. Näiteks koolitusmaterjalid (nt loengukonspektid tudengitele, õppematerjalid täiskasvanutele), materjalid, mis on seotud Eesti riigiga.

Süvatoimetus

Inglise keeles: Süvatoimetust teeb inimene, kelle emakeel on inglise keel. Süvatoimetatud tekst on keelekasutuselt täiesti sujuv ja korrektne, lisaks annab see kliendi mõtte edasi võimalikult tõhusalt ja loomulikult. Süvatoimetaja loeb tõlgitud lõigu läbi ja küsib endalt: „Mis reaktsiooni selle teksti autor üritab lõpplugejas tekitada?“ tuvastab selle reaksiooni ning seejärel küsib endalt: „Kui mina oleks inglise keelt emakeelena kõnelev autor, kuidas kirjutaksin mina, et seda reaktsiooni esile kutsuda?“. Tulemuseks on tihtipeale sügav teksti ümberkirjutamine, kus juuritakse välja kultuurilised omapärad. Näiteks motivatsioonikirjades on eestlastel tavaks keskenduda faktilisele loetelule, kuid inglastel on tavaks kommenteerida, kuidas teatud kogemus teda muutis ja mida ta tahab tulevikus saavutada. Süvatoimetatud tekst tekitab lõpp-lugejas oodatava reaktsiooni ehk saavutab 100% oma eesmärgist (nt autori värbamine, äripartneri leidmine või potensiaalseskliendis ostusoovi tekitamine).

Soovitame süvatoimetust igale tekstile, mille lõpplugeja emakeel on inglise keel ning mis seab lugeja keerulise otsuste või valikute ete (mis võivad vahel ka emotsioonidele tugineda). Sellised tekstid on näiteks: kallimate esemete (sh veeb, tootekirjeldused, reklaamid) või teenuste turundusmaterjalid (sh õppeainete kirjeldused), töötajaid juhendavad instruktsioonid (ametijuhendid, sise-eeskirjad), motivatsioonikirjad ja CV-d, äriplaanid.

Väljastusülevaatus (kaasneb iga tõlkega lisatasuta)

Peale tõlke valmimist vaatab projektijuht, kas üleantavas tõlketekstis on:

Kõik osad korrektselt tõlgitud
Töös ei esine trüki- ja õigekirjavigu
Töös leiduvad leheküljenumbrid, aadressid (Estonia) ja telefoninumbrid (+372) on mugavalt esitatud välismaal olevatele lugejatele
Kujundus peegeldab originaali
Küsi hinnapakkumistEuro
 > 
Lisa tõlgitav materjal »
Max kolm (3) faili kokku kuni 10 MB.
 
Kontaktandmed

 
Kommentaar