Mis on kiirtõlge? 23. jaanuar 2018

Kiirtõlge on lihtsalt öeldes teksti tõlkimine tavapärasest kiiremal viisil. Tihti nõuab see väga kiiresti sobiva tõlgi leidmist ning tõlkija täielikku pühendumist kiirele tõlkimisele.
 
Vajadus kiirtõlke jaoks tekib klientidel üldjuhul ootamatute olukordadega. Näiteks selgub, et turul on täpselt õige hetk nende toote turundamise jaoks ning oleks vaja võimalikult kiiresti tõlkida inglise keelsed toote kirjeldused eesti keelde. Kindlasti soovime omalt poolt klientidele vastu tulla sellistes olukordades ja teeme omalt poolt kõik, et töö saaks valmis ette nähtud ajaks ja lisaks ka kvaliteetselt.
 
Võib öelda, et keskmiselt tõlgib üks tõlk ühe päeva jooksul keskmise raskusastmega teksti 6 lehekülge. Kui aga on raskem tekst, siis võtab kauem aega uute terminite uurimine. Lihtsamaid tekste on võimalik tõlkida ka kuni 8 lehekülge päevas. Meile päringut saates kindlasti saatke juba ka tõlkimisse minev tekst. Sel juhul saame kiiremini omalt poolt anda hinnangu ajakulu osas.
 
Soovitame juurde tellida ka toimetamise teenuse. Toimetaja saab pikema töö puhul alustada juba paralleelselt tööd koos tõlkijaga ning nii ei veni tähtaeg palju pikemaks. Lisaks tasub kaaluda ka kujunduse tellimist kui tegemist on näiteks toote infolehega või mõne muu avalikult esitatava tekstiga.
 
Kiirtõlge on erinev tava tõlkest suures osas selle poolest, et see nõuab tõlgilt väga intensiivset tööd ning sobivate terminite leidmine peab toimuma kiiremini kui tava olukorras. Ka projektijuhile lisab see ekstra koormuse, kuna on vaja leida selle konkreetse teksti jaoks sobiv tõlk, kes oleks valmis sellise kiirtõlke vastu võtma.
 
Saates meile päringu kiirtõlke kohta andke kindlasti teada enda tähtaja ootus ning siis saame juba leida kõigile sobiva lahenduse.