Arhiiv: jaanuar, 2018

Mis on kiirtõlge? 23. jaanuar 2018

Kiirtõlge on lihtsalt öeldes teksti tõlkimine tavapärasest kiiremal viisil. Tihti nõuab see väga kiiresti sobiva tõlgi leidmist ning tõlkija täielikku pühendumist kiirele tõlkimisele.
 
Vajadus kiirtõlke jaoks tekib klientidel üldjuhul ootamatute olukordadega. Näiteks selgub, et turul on täpselt õige hetk nende toote turundamise jaoks ning oleks vaja võimalikult kiiresti tõlkida inglise keelsed toote kirjeldused eesti keelde. Kindlasti soovime omalt poolt klientidele vastu tulla sellistes olukordades ja teeme omalt poolt kõik, et töö saaks valmis ette nähtud ajaks ja lisaks ka kvaliteetselt.
 
Võib öelda, et keskmiselt tõlgib üks tõlk ühe päeva jooksul keskmise raskusastmega teksti 6 lehekülge. Kui aga on raskem tekst, siis võtab kauem aega uute terminite uurimine. Lihtsamaid tekste on võimalik tõlkida ka kuni 8 lehekülge päevas. Meile päringut saates kindlasti saatke juba ka tõlkimisse minev tekst. Sel juhul saame kiiremini omalt poolt anda hinnangu ajakulu osas.
 
Soovitame juurde tellida ka toimetamise teenuse. Toimetaja saab pikema töö puhul alustada juba paralleelselt tööd koos tõlkijaga ning nii ei veni tähtaeg palju pikemaks. Lisaks tasub kaaluda ka kujunduse tellimist kui tegemist on näiteks toote infolehega või mõne muu avalikult esitatava tekstiga.
 
Kiirtõlge on erinev tava tõlkest suures osas selle poolest, et see nõuab tõlgilt väga intensiivset tööd ning sobivate terminite leidmine peab toimuma kiiremini kui tava olukorras. Ka projektijuhile lisab see ekstra koormuse, kuna on vaja leida selle konkreetse teksti jaoks sobiv tõlk, kes oleks valmis sellise kiirtõlke vastu võtma.
 
Saates meile päringu kiirtõlke kohta andke kindlasti teada enda tähtaja ootus ning siis saame juba leida kõigile sobiva lahenduse.

Kuidas saata meile tõlke päringut? 15. jaanuar 2018

Päringu saatmine meile on üks olulisemaid samme kogu protsessis. Päringu kaudu on võimalik edastada infot, mis võib teha kogu koostöö palju kiiremaks ning meeldivamaks. Anname mõningad näpunäited, kuidas edukalt saata meile päringut.
 
 
1. Lisage kindlasti enda kontaktandmed. Telefoni number on abiks kui tegemist on keerulisema projektiga, mis vajab sisukamat arutelu
2. Mis keelde on antud tektsi vaja tõlkida?
3. Kas on ka olemas kindel tähtaeg? Sellest sõltub, milliseid tõlkijaid saame teie töö jaoks rakendada ning kui kiiresti või rahulikult saavad nad antud projektiga tegeleda
4. Kas on olemas kindel eelarve? Näiteks kui on suurem tekst vaja tõlkida ning tähtaeg ei ole kivisse raiutud on võimalik kindlasti leida sobiv kokkulepe. Pikema teksti puhul on võimalik tõlgil süveneda teemasse ning mingist mahust alates muutub tõlkimine ka natukene kiiremaks lühendades kogu projekti aja kulu.
5. Soovitavalt pange kohe alguses kaasa tekst, mis vajab tõlkimist või siis näidis. Sel juhul saame juba hinnata kiiremini teksti keerukust ning võimalike tõlkide olemasolu.
6. Andke meile teada, mis on tõlke kasutamise eesmärk. See on oluline info tõlgi jaoks, sest ta teab sel juhul paremini kasutada tekstis erinevaid väljendeid ning tooni.
 
 
Parimate tõlgete tegemine on meie kirg ja loodame, et saate ka omalt poolt meid sellel teekonnal aidata.