Mis on toimetamine ja millal seda tellida? 21. märts 2012

Tihtipeale on Eesti ettevõtted silmitsi tõsiasjaga, et ressursse tõlketeenuste sisseostuks napib, ning ettevõte on otsustanud tõlkida oma materjalid ise, mõne oma peamise töö kõrvalt. Mõistame selliste klientide olukorda – muidugi oleks hea kui tõlget teeks profesionaalne spetsialist-filoloog, kuid sageli ei saa seda majanduslikel kaalutlustel lihtsalt endale lubada. Või siiski?

Pakume teenust, mis võimaldab klientidel saata meile omapoolselt tõlgitud tekstid, et meie filoloogid ja tõlke sihtkeelt emakeelena kõnelevad toimetajad need üle vaataks. Toimetusteenuse hind moodustab tavaliselt vaid 1/3 kogutõlke hinnast, ning tagab tekstidele sama kvaliteedi, nagu meie tõlketeenus. Tulemuseks on tekst, mis on lõpplugeja jaoks mitte vaid veatu, vaid ka sujuv ja meeldiv lugeda.


Meie büroos pakume oma klientidele kahte sorti toimetusteenust – tavatoimetus ja süvatoimetus. Tavatoimetus on võrreldav sama toimetusteenusega, mida pakuvad teised tõlkebürood. Meie büroo puhul võite alati olla kindlad, et näiteks inglise keelset toimetust teeb toimetaja, kelle jaoks inglise keel on tema emakeel. Seega soovitame omaltpoolt enne toimetust tellides ükskõik missugusest büroost alati küsida, “Mis on minu teksti toimetaja emakeel?”. Süvatoimetus seevastu on teenus, mida teised tõlkebürood Eestis ei paku. Tegemist on teenusega, mille puhul toimetaja, kelle emakeel on teksti keelt emakeelena rääkiv toimetaja, veedab teksti kallal kaks korda rohkem aega, et seda lihvida seni, kuni toimetaja arvates on tekst perfektne. Süvatoimetuse puhul arvestab toimetaja eelkõige tõlkekeele kultuuriliste eripäradega ja asub teksti sügavamalt ümber kirjutama. Näiteks võib ta soovitada vahel kliendile uusi mõtteid või teha teksti sisulisi parandusettepanekuid teksti sihtkultuuris veenvamaks muutmiseks. Tulemuseks on tekst, millega meie kliendil on parimad võimalused saavutada oma soovitud eesmärk. Täpsema kirjelduse tekstitüüpide kohta, mis võiksid sellist toimetust vajada, ning kirjelduse, millistele klientidele see kõige paremini sobiks, leiate siit.

Kokkuvõtteks – toimetusteenus pakub ettevõttele võimalust säästa raha ning tagab kvaliteetse ja usaldusväärse teksti. Nõnda võivad meie kliendid olla kindlad, et nende tekst saavutab parima võimaliku tulemusega soovitud eesmärgi.

Allikas: Postimees.ee, Oliver Kund