Mis on tõlkimine ja kuidas valida sobivat tõlketeenust? 30. jaanuar 2012

Tõlkebürood pakuvad erinevaid teenuseid, eeskätt tõlkimist, toimetamist ja suulist tõlget. Käesolev postitus annab põhjalikuma ülevaate kirjalikust tõlkest – mida see tähendab, mis iseloomustab kvaliteetset tõlget ja mida klient oma raha eest tõlkebüroodelt saab.
 
Kvaliteetset tõlget saab hinnata kolme kriteeriumiga:
 
1. Korrektsus: tekstis pole trüki-, õigekirja- ega grammatikavigu.
 
2. Terminoloogia: sõnad on lõpplugejale hõlpsasti mõistetavad.
 
3. Sujuvus: tekstist arusaamiseks pole vaja üksikuid lauseid kaks korda üle lugeda.
 

Enamik tõlkebüroosid saavad hästi hakkama esimese, ehk korrektsuse eesmärgiga. Terminoloogias on meil väike konkurentsieelis, kuna meie tõlgid on tihti õppinud või töötanud erialasel tööl (nt arsti või juristina), mistõttu on neil ülevaade spetsiifilisest terminoloogiast. Kuid sujuvus on koht, kus meie tõlge eristub kõige enam meie konkurentide omadest. Seda eriti kui tõlkida eesti keelest võõrkeelde, kui tõlgitud võõrkeel ei pruugi olla tõlkija enda emakeel. Meie tõlkijad on harjutatud lähenema tõlkimisele süviti, käsitledes seda kui „algteksti sisust ja eesmärgist lähtudes sama funktsiooniga teksti loomist sihtkeelde“. See tähendab, et arvestame lõpplugeja kultuurikonteksti, haridustaseme ja vanusega ning kasutame just lõpplugejale arusaadavaid sõnu ja mõtteid. Sellest ka meie moto – tõlgime mõtteid, mitte sõnu. Tulemusena pakume lugejale teksti, mis on nii sujuv, et lugeja ei saa aru, et tegemist on tõlketööga. Lisaks vastab valmis tõlge meie garantiistandardile – kui meie tõlkes peaks esinema lõpplugejale mõni arusaamatu lause või tõlge on raskesti loetavaks muutunud, tagame tasuta tõlke paranduse, senikaua kuni tekst vastab Teie nõudmistele.
 
Kuna aga ka tõlkijal on siiski inimliku võimete piirid, on tõlkijal üksi siiski raske luua ideaalne tõlge. Tihtipeale on tõlkija niivõrd teksti sisusse süvenenud, et ei pruugi märgata oma tõlke konarusi. Seepärast on soovituslik teatud juhtudel tellida tõlkele lisaks ka toimetamine. Paljud meie kliendid, kellel on olnud võimalus tutvuda toimetatud teksti kvaliteedivahega, on seejärel otsustanud toimetusega tekstide tellimise kasuks. Siin klikatav selgitav skeem on loodud selleks, et aidata Teil tuvastada, kas Teie tõlkimist vajavat teksti tasub toimetada või mitte.
 
Viimaks vaatab kirjaliku tõlke üle projektijuht, kes teeb tekstile väljastusülevaatuse. Ta kontrollib, et kõik teksti osad on tõlgitud ja et dokument vastab visuaalselt originaalile.
 
Seega – tõlkimine ei ole vaid mustvalge tõlgitud-või-mitte operatsioon. Tegemist on teenusega, mille kvaliteedispekter on piisavalt lai, et seda võrrelda nt käsitööga. Iga tõlkija on oma ala suhtlemis-sepp ja kliendid peavad nii oma tõlkebürood kui ka tellitavat teenust hoolikalt valima, et leida endale sobiv lahendus.
 
Ainult Inglise Tõlkebüroo meeskond